Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘äldreboende’

Nu är alla mina förmiddagar uppbokade med aktiviteter. Det gick fort. Men det är bra att jag får strukturer. Det är besök på äldreboende, diakonimottagning, samtalsgrupp för anhöriga till dementa, personalmöten. Eftermiddagarna får jag använda till enskilda samtal, hembesök och förberedelser.

I eftermiddag var jag på kort besök på ett äldreboende som vill att jag ska vara hos dem en förmiddag i veckan. Bussen dit gick genom ett ”miljonprogram”-område. Det var en speciell känsla att inse att det var en mängd olika nationaliteter på bussen. Jag var den enda etniska svenskan. En kvinna steg på och satte sig bredvid mig trots att det fanns tomma platser. Fick en konstig känsla av att hon ville beskydda mig. Men de andra på bussen verkade inte farliga. Vanliga människor i olika åldrar.

Det går mycket tid till transporter och till att vänta på bussar och tåg. Mitt kontor ligger inte behändigt till så att jag kan kila in där mellan uppdragen. Det är ovant. Och jag skulle vilja använda tiden på ett annat vis. Det skulle kanske vara bättre att köra bil. Jag blev inte så bunden av tid då. Men finna parkering? Det är svårt i städerna. Och dyrt.

Ja, nog har mitt liv blivit annorlunda.

Read Full Post »

Har tittat på Svt2:s ”dokument inifrån” om Alice Babs. Det har ju antytts hit och dit i media de sista åren att hon varit i konflikt omkring sin vård. Hon är satt under förvaltare som i praktiken är att bli omyndighetsförklarad. Hon har ingen makt över sina pengar, vem hon ska träffa, hur hon ska bo… Förvaltaren bestämmer allt. Vilket kvinnan med det uppdraget triumferande uttryckte.

Det är ett allvarligt ingrepp i en människas liv att tillsätta en förvaltare. Jag har träffat några få i den situationen. Då har det handlat om svårt psykiskt sjuka med vanföreställningar. Vanligare är det frivilliga god man alternativet.

Ingen människa mår väl av att isoleras. Även dementa behöver träffa vänner o familj. Behöver kultur och underhållning. Behöver utevistelse.

Men Alice har berövats detta. Hon har förnekats att besöka kyrkan. Hon får inte träffa präst eller diakon. Man har försökt få besöksförbud för grannar. När vänner med Jan Malmsjö i spetsen bjöd på gratis konsert på gräsmattan utanför Alice äldreboende stängdes fönster, boende som fanns på balkonger rullades in och rullgardiner drogs ner.

Till sist har man flyttat henne till okänd plats.

 

 

Read Full Post »

Det är svårt att veta vad man ska ha på sig. Vädret är ett på morgonen, ett annat mitt på dagen och när kvällen kommer så blir det kyligare. Det är lager på lager som gäller.

Besök på äldreboendet på förmiddagen. Bara några få med på samlingen. Ändå ett gott samtal. Men det blir allt svårare att avgöra om mina besök är ett mervärde, eller bara ett störande av ordningen. Jag har nog tillfört saker, men när personalen anammat mina idéer om hur man stimulerar minnet hos dementa så klarar de sig utmärkt utan mig. Enligt min filosofi kring diakoni så ska man antingen göra de insatser som annars inte görs, vara pionjäer inom det sociala – eller så ska man var tydligt kristet profilerad.

Det gör att jag känner att mina besök och samtal måste bli mer andliga. Det är det mervärdet jag kan tillföra nu. Men det är svårt. Svårt att hitta det som kan väcka samtalet. Det är ingen poäng att predika i de lägena. Det gör vi på gudstjänsterna. Roligt att se att det kommer lite fler till dom i alla fall.

Sen har jag förberett gudstjänster. Ordnat lite med sommarens resor för pensionärerna… googlat lite inför en personalresa.

Sen eftermiddag samlades syföreningen. Ganska avslappat. Skönt så. Vi har en duktig pianist i gruppen som spelade en stund för oss. Frösö blomster och Månskenssonaten.

Det blev 10 timmars arbetsdag.

Read Full Post »