Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘antagen som präst’

Det undrar jag. I gudstjänsterna finns bara äldre. Det finns ingen nyrekrytering där. Ändå börjar det bli svårt för präster att få jobb. Men varifrån kommer de om de inte varit aktiva i en församling?

För ett antal år sedan uppmärksammade man problemet med att de som ville få ett kyrkligt yrke i många fall saknade kontakt med tro och församling. De saknade kunskap i kristendom. Då startade man en ett-årig kurs ”Kyrkans grundkurs” som blev obligatorisk för alla som skulle bli präster/diakoner/musiker/pedagoger. Den är nu avskaffad som obligatorium. Vet ej varför. Men på sina håll var det bara flum istället för den gedigna kurs om Svenska kyrkans tro och bekännelse som var syftet.

När jag läste teologi uppmanade föreläsarna att man skulle läsa ”Barnens bibel” för att få ett hum om bibeln. Ändå måste jag säga att det då prästvigdes många med uppväxt i kyrkan, eller omvända tack vare ett gott ungdomsarbete.

Så hur kommer kandidater idag fram till att de är kallade?

Read Full Post »

Utifrån erfarenheten från Svenska Kyrkan på Gran Canaria har jag tänkt och grubblat. Jag har följt vissa debatter i media om trosbekännelse och vad kyrkan är o s v.

Är det så illa att allt är ok förutom klassisk kristendom? Hela tiden anpassas allt för att tilltala den mänsklighet som inte på några villkor vill leva ett liv i Gud.

Prästkandidater med stadig tro avvisas medan de som flyter omkring anses äkta och därför antas.

Jag vet egentligen ingenting. Är bara fylld av oro.

Read Full Post »

Dogge Doggelito har börjat läsa telogi för att prästvigas i Svenska kyrkan. Hoppas han har den kontakt med vigningsstiftet som man ska ha tidigt i utbildningen. Han kommer sedan att testas och prövas, få praktisera. Det blir psykologsamtal och en stentuff antagningskonferens. Inte minst kollas att kandidaten står för kyrkans tro och lära.

Om han säger att han inte ska jobba som präst eftersom han är en profet kommer det nog att höjas en del ögonbryn. Den som inte vill tjäna kyrkan blir inte prästvigd. Självutnämnda profeter är inte till gagn för kyrkan. Tyvärr så ställer de till mer problem än nytta. Jag kan hänvisa till mitt inlägg om problemen med narcissitiska präster. Men det är bäst att jag säger att jag inte har en aning om huruvida Dogge lider av narcissism eller ej.

En profet framträder och ger sitt budskap från Gud. Han kallar sig inte profet. Det är andra som gör. Profetians gåva kan många ha, och veta om det. Men profeten framhäver sig inte och går inte ut i tidningar med att han är profet. Han får först visa att han är det.

För mig låter det som om Dogge vill ha ännu en scen att stå på. En plattform för att sprida sitt material.

Read Full Post »