Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘förståelse’

Det är grundfundamenten i själavård. Till det kommer mod att säga som det är. Förmåga att vägleda utan hårdhet. Uthållighet att finnas kvar. Lyssnande och förmåga att föreställa sig.

Få är ämnade att bli själavårdare. Det är inte självklart att varje präst, pastor, terapeut eller diakon är bra på den uppgiften. Därför måste man pröva sig lite fram. Inte ge upp om den förste inte fungerar. Men det viktigaste är att man finner att man kan ta ett gemensamt avstamp mot ett bättre mående. Han/hon måste stå på din sida, vilja ditt bästa. Även om det är strävt.

Det som kan vara svårt är om ingen vilja till förändring finns. Då hjälper ingen omsorg.

Read Full Post »