Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘frivilliga’

Frivillighet är populärt. Oftast är det nyblivna pensionärer som erbjuder sina krafter obetalt. Alla ideella organisationer är beroende av volontärer. Volontärer som kan säga ja eller nej till uppgifter.

Det är svårt att bedriva verksamhet där man är utlämnad åt folk som kan ringa kvällen innan och meddela att man inte kommer för barnbarnen måste passas. Så många gånger jag stått där med allt i knät.

För att inte tala om de gånger jag stått där utan besked ens. Personen dyker bara inte upp. Fått fixa kyrkkaffe från ingenstans förutom medverkan i gudstjänsten.

Volontärer är det för sitt eget välbefinnande. Oftast. Och känner inte ansvar alla gånger. Men jag byggde en gång upp en väntjänst där folk fick klart för sig att man inte kunde backa om man sagt ja. Nej fick man säga. I tid. Mig veterligen stod ingen utan ledsagare till doktorn. Hembesök kunde bli knepigare. Man passade inte alltid ihop. Men då fick man lösa det.

Det fanns alltid folk som satte på kaffet. Eller värmde soppa. Som tog ansvar. Men jag tror att det är ett utdöende släkte. Precis som syföreningarna. Damerna där var grundbulten i församlingen. De samlade in pengar, de fixade kyrkkaffe, smyckade kyrkan och bad sina böner. Men har inte nyrekryterat på årtionden.

Men ibland tänker jag att det kanske är bra att allt skalas av. För att bara det väsentliga ska bli kvar.

Read Full Post »