Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Katolska kyrkan’

Det går knappast att sätta ord på det som hände i Lund denna dag. Aldrig förr har en påve varit i Lunds domkyrka. Att han skulle komma för att fira reformationen är så osannolikt att man knappt kan tro det. Det blev en stark manifestation omkring det som enar. Om ordet och dopet och trosbekännelsen.

Och längtan efter gemenskap kring nattvarden. Kanske kommer det i vår levnadstid. Påven var ju tydlig i sin tro på att lutherska kyrkan ska få full gemenskap med den katolska. Den ortodoxa är också på väg att godta den katolska efter 1000 år.

De frikyrkliga rörelserna vet jag inte var vi har. Många baptister har svårt att förstå de gamla kyrkorna. Och känner ingen längtan efter förening. I bloggvärlden har jag mött många frikyrkliga som tar kraftigt avstånd från de gamla kyrkorna. Men vi har inte råd att strida syskon emellan. Vi måste förenas som ett tecken för världen.

 

Read Full Post »

Det fortsätter att skrivas om Ulf Ekmans övergång till Romersk katolska kyrkan. En aspekt som börjat dyka upp är själavårdsansvaret för dem man lett en bit på väg.

Det är en fråga som aktualiseras varje gång en präst/pastor väljer att byta spår. Det är bra att den aspekten nu kommer upp till ytan. För i synnerhet karismatiska ledare har inflytande över många sökande människor. Det uppstår starka band.

Jag har mött många besvikna människor som övergivits i en själavårdsrelation. Själasörjaren väljer att byta samfund och anser sig sen inte har ansvar för de kontakter man skapat.

Ett annat känt byte av kyrka var när den karismatiske prästen Bengt Pohjanen lämnade prästämbetet och medlemskapet i Svenska kyrkan för att bli ortodox. Han är numera präst i någon ortodox gren. Han lämnade människor bakom sig som var som får utan herde. Några få har efterhand övergått till hans ortodoxa församling.

Tar inte tillbaka förra inläget. Men känner att det finns även denna vinkling som riskerar att försvinna. Och då försvinner också omsorgen om många människor.

Read Full Post »

Den kristna kyrkan är splittrad. Och blir alltmer sådan. Nya samfund dyker upp och kallar sig den rätta kyrkan. Så var det också när Livets Ord bildade församling. Man samlade många, de flesta från andra samfund. Det var en radikal förkunnelse där medlemmarna uppmanades att ”säga nej till sjukdom”. Det var hårda tag mot de som var svaga i tron.

Ulf Ekman var präst i Svenska kyrkan. En mycket karismatisk sådan. Studentpräst i Uppsala. Men hans åsikter kom i konflikt med Svenska kyrkans lära och han ombads lämna prästämbetet. Vilket han gjorde och bildade församlingen Livets Ord.

Med åren har Livets Ord mjuknat. Man är inte längre så kategoriska. Det finns en annan öppenhet. Att Ulf Ekman och hans hustru nu väljer att bli katoliker förvånar vissa, andra ser det som en naturlig följd på paret Ekmans utveckling.

Världens kristna lider. I många länder förföljs kristna. I Sverige ifrågasätts kristna och utsätts för fördomsfulla påhopp. Kyrkornas splittring försvagar tron som kraft.

Ulf Ekman visar ödmjukhet inför vad som varit. Han ber om förlåtelse för den hårdhet och den skada han kan ha förorsakat människor. Samtidigt ser han också det goda som skett i Livets Ord. Han uppvisar inte det ”före/efter” tänk som många andra konvertiter gör.

Kanske han öppnar vägen till ett närmande mellan kristna grupperingar. Åtminstone gör han något modigt som kanske många andra borde efterfölja. Han ser sin del i kristenhetens splittring och väljer att backa tillbaka till urkyrkan. Där har han dock inte fattat att även ortodoxa kyrkan anser sig vara urkyrkan. Men den är också splittrad. Katolska kyrkan håller hyfsat ihop, det är väl det han menar.

Även Pingströrelsen har sina trevar åt Katolska kyrkan. Peter Halldorf är väl den mest kände i den vägen. Väckelserörelser är inte främmande för Katolska kyrkan.

Read Full Post »