Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kyrkans splittring’

Den kristna kyrkan är splittrad. Och blir alltmer sådan. Nya samfund dyker upp och kallar sig den rätta kyrkan. Så var det också när Livets Ord bildade församling. Man samlade många, de flesta från andra samfund. Det var en radikal förkunnelse där medlemmarna uppmanades att ”säga nej till sjukdom”. Det var hårda tag mot de som var svaga i tron.

Ulf Ekman var präst i Svenska kyrkan. En mycket karismatisk sådan. Studentpräst i Uppsala. Men hans åsikter kom i konflikt med Svenska kyrkans lära och han ombads lämna prästämbetet. Vilket han gjorde och bildade församlingen Livets Ord.

Med åren har Livets Ord mjuknat. Man är inte längre så kategoriska. Det finns en annan öppenhet. Att Ulf Ekman och hans hustru nu väljer att bli katoliker förvånar vissa, andra ser det som en naturlig följd på paret Ekmans utveckling.

Världens kristna lider. I många länder förföljs kristna. I Sverige ifrågasätts kristna och utsätts för fördomsfulla påhopp. Kyrkornas splittring försvagar tron som kraft.

Ulf Ekman visar ödmjukhet inför vad som varit. Han ber om förlåtelse för den hårdhet och den skada han kan ha förorsakat människor. Samtidigt ser han också det goda som skett i Livets Ord. Han uppvisar inte det ”före/efter” tänk som många andra konvertiter gör.

Kanske han öppnar vägen till ett närmande mellan kristna grupperingar. Åtminstone gör han något modigt som kanske många andra borde efterfölja. Han ser sin del i kristenhetens splittring och väljer att backa tillbaka till urkyrkan. Där har han dock inte fattat att även ortodoxa kyrkan anser sig vara urkyrkan. Men den är också splittrad. Katolska kyrkan håller hyfsat ihop, det är väl det han menar.

Även Pingströrelsen har sina trevar åt Katolska kyrkan. Peter Halldorf är väl den mest kände i den vägen. Väckelserörelser är inte främmande för Katolska kyrkan.

Read Full Post »