Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kyrkomötet’

Kyrkomötet har diskuterat frågan om juridisk hjälp till den präst/diakon som blir föremål för tillsynsutredning. Kyrkans Tidning har tillfrågat några ”experter”. Tyvärr ligger inte artikeln ute på webben.
Experterna avvisar detta… av olika anledningar. Facket på grund av frågan om vem som ska betala. En av kyrkan avlönad advokat skulle tvingas vara lojal mot den som betalar…(alltså får vi därmed börja misstänka alla offentliga försvarare som betalas av staten). Kändisprästen Helle Klein för att det redan är för svårt att ”komma åt” präster/diakoner eftersom kårandan gör att domkapitlet hellre friar än fäller.
Jag kan förstå Helle Klein om hon menar alla de präster som kommit undan med sexuella övergrepp. Där finns ett problem. Det finns en tendens i kyrkan att fälla offret istället för förövaren. Åtminstone om offret är en annan kyrkligt anställd. Är det någon som inte annars har med kyrkan att göra finns det ett PR-värde i att stötta…

Men ser man till det större sammanhanget och alla de tillsynsutredningar som domkapitlen startar på de mest märkliga grunder så behövs det hjälp för den som utsätts för detta.
Domkapitlet kan öppna en tillsynsutredning mot en präst/diakon om man misstänker att denne brutit mot sina vigningslöften. Vilket betyder att prästen/diakonen avvikit från Svenska kyrkans lära, brutit tystnadsplikten eller med sitt leverne skadat det förtroende en präst/diakon ska ha.

Det är i regel det sista tillsynsutredningar handlar om. För det är så luddigt att det mesta ryms. Domkapitlet kan döma till tre olika åtgärder. Avkragning, det vill säga förbud att arbeta som präst/diakon längre, tre års prövotid eller skriftlig erinran.

Vissa – eller ett visst – domkapitel, har satt i system att öppna tillsynsutredningar mot folk de blivit gramse på. Tillsynsutredningar som börjar i viljan att ”komma åt” och sedan letar ”bevis” och anledningar till en dom. Den som blir föremål för detta vet inte ens vad anklagelsen är, utsätts för en enorm press och får hela sin tillvaro raserad.
Oavsett vad domen blir så är personen redan straffad genom den hänsynslösa och rättslösa hanteringen. Något som sätter spår i själ och kropp.

Facket markerar tydligt i dessa situationer att det inte är ett fall för dem. De agerar bara i frågor kring anställningen. Detta är något annat. Möjligen skickar de fram någon att försöka mildra domkapitlets ilska. Men man förhandlar inte, försvarar inte.

Konstigt då att de inte vill inse behovet av juridisk hjälp.

Dag Sandahl berör frågan i sin blogg.(Han sitter ju i kyrkomötet) Men jag blir inte klok på var han står i frågan.

Den som har tålamod kan finna protokoll här.

Read Full Post »