Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘profet’

Kao bad mig skriva något om den historien. Det blir ingen djuplodande exeges. Bara det jag vet om honom hämtat ur Bibeln.

Andra Konungaboken daterar Jona till 700-talet f. Kr. Men den bok i GT som bär profetens namn är den enda berättelsen om en profet. De andra profetböckerna är uttalanden av profeter. Någon gång varvade med berättelser.

Det är en berättelse om lydnad och olydnad, om liv och död, brottningen med Gud och bearbetning av Gudsbilderna. Kallelse och uppdrag, mission och inte minst spänningen mellan Guds rättvisa och Guds barmhärtighet. Boken har stor litterär tyngd. Den är välskriven. På ytan en sagoberättelse, men under ytan är det en teologisk pamflett.

Jonas bok har bara fyra kapitel och är snabbt genomläst.

Gud talade till Jona och befallde honom att fara till staden Nineve för att predika för det ogudaktiga folk som levde där. Men Jona flydde åt ett helt annat håll med en båt. En storm seglade upp och fartyget var illa ute. Man kastade lasten överbord och ropade till sina gudar. Jona låg och sov under däck. Men man väckte honom och sa åt honom att be till sin gud. Stormen tilltog och man ansåg att det måste vara någons fel. Man drog lott och den föll på Jona. Som erkände att han var på flykt från Gud och hans uppdrag. De slängde då Jona överbord och i det ögonblicket la sig stormen.

Men Jona svaldes av en stor fisk. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Jesus talar vid något tillfälle om Jonas tecken. Som Jona var i fiskens buk i tre dagar så skulle han vara i dödens klor i tre dagar.

Jona ropade och bad. Ångrade sig och bad om nåd. Och fisken spydde upp Jona på land. Återigen kom Herrens ord till Jona. Återigen kallelsen att bege sig till Nineve och förkunna Guds ord. Denna gång lydde Jona. Han begav sig till denna stora stad och vandrade på gatorna och predikade. Han profeterade att staden skulle förstöras om 40 dagar. Folket tog honom på allvar och alla började fasta och ångra sina synder. Man klädde sig i säcktyg och slutade  med sitt ogudaktiga liv. Stadens kung steg ner från sin tron satte sig i gruset och befallde alla att sluta med ondska och övergrepp. Kanske Gud skulle se detta och skona dem.

Och Gud förbarmade sig och lät inte det onda ske med staden.

Men Jona blev missnöjd. Han skällde på Gud och försvarade sin flykt. ”Var det inte som jag trodde. Du är nådig och barmhärtig, sen till vrede och rik på kärlek.” Varför skulle han behöva predika ofärd när Gud sen i alla fall räddade staden? Han blev nog utbränd för han önskade sig döden. Han lämnade staden, byggde sig en hydda och väntade på vad som skulle ske.

Herren lät ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det gav skugga och Jona uppskattade detta. Men i gryningen nästa dag lät Herren en mask angripa trädet så det vissnade ner. Och solen och vinden angrep Jona så att han höll på att svimma av. Han ville bara dö.

Gud undrade vilka skäl Jona hade till att vara vred. Alla skäl i världen tyckte Jona.

Då talar Gud:

Du bekymrar dig för ett träd som du inte lagt ner något arbete på och som du själv inte fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster – och dessutom många djur.”

Vad som hände sen med Jona får vi inte veta. Han kanske gick i terapi och tillfrisknade från sin utmattningsdepression… Eller så fick han väl sjukersättning.

 

Read Full Post »

Dogge Doggelito har börjat läsa telogi för att prästvigas i Svenska kyrkan. Hoppas han har den kontakt med vigningsstiftet som man ska ha tidigt i utbildningen. Han kommer sedan att testas och prövas, få praktisera. Det blir psykologsamtal och en stentuff antagningskonferens. Inte minst kollas att kandidaten står för kyrkans tro och lära.

Om han säger att han inte ska jobba som präst eftersom han är en profet kommer det nog att höjas en del ögonbryn. Den som inte vill tjäna kyrkan blir inte prästvigd. Självutnämnda profeter är inte till gagn för kyrkan. Tyvärr så ställer de till mer problem än nytta. Jag kan hänvisa till mitt inlägg om problemen med narcissitiska präster. Men det är bäst att jag säger att jag inte har en aning om huruvida Dogge lider av narcissism eller ej.

En profet framträder och ger sitt budskap från Gud. Han kallar sig inte profet. Det är andra som gör. Profetians gåva kan många ha, och veta om det. Men profeten framhäver sig inte och går inte ut i tidningar med att han är profet. Han får först visa att han är det.

För mig låter det som om Dogge vill ha ännu en scen att stå på. En plattform för att sprida sitt material.

Read Full Post »

Ja, helgen är ju inte slut än riktigt. Men för första gången på många år har vi firat midsommar hemma ensamma. Vi har annars varit ett stort gäng som firat ihop nere i Blekinge. Men i år blev det, av flera orsaker, inte så.

Midsommar har sina traditioner. Vi valde mest maten. Det blev ingen midsommarstång och inga små grodorna.

Kyrkligt är det idag Midsommardagen och det är vanligt med friluftsgudstjänster. Skapelsetemat är i centrum. Evangeliet handlar om att se på liljorna på marken som inte behöver bekymra sig ändå står de där i all prakt. Gud föder de sina. Vi behöver inte oroa oss.

I morgon är det ”Den helige Johannes Döparens dag” och temat är ”Den högstes profet” Johannes Döparen var nära släkt med Jesus. Hans mor Elisabet blev med barn sent i livet när hon egentligen gett upp hoppet. Lukasevangeliet berättar om det förunderliga vid hans födelse. Vi får också läsa att Maria sökte sig till Elisabet när hon blivit havande genom helig Ande. Elisabet var då i sjätte månaden.

De båda pojkarna hade säkert träffats under barndomen. Johannes började predika omvändelse vid Jordans strand. Många kom till honom för att döpa sig. Det är också där vid Jordans strand som Jesus börjar framträda. Johannes visade sina lärjungar till Jesus. Själv blev han fängslad av Herodes för att han kritiserat att Herodes hade gift sig mot de släktskapsregler som fanns. Makten är lättskrämd ibland.

Berättelsen om när Salome dansar inför Herodes och blir lovad att få vad hon än önskar har ni säkert hört. På inrådan av sin mor, Herodes hustru, begär hon Johannes huvud på ett fat. Herodes blir förskräckt, men ett löfte är ett löfte, och en vakt skickas att hämta den begärda gåvan.

Johannes var den siste i raden av många judiska profeter.

 

Read Full Post »