Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘religionsförföljelse’

Open Doors” månadsskrift kom häromdagen. Open Doors är en organisation som dokumenterar och stödjer förföljda kristna av alla samfund och i hela världen. De har team ute som försöker hjälpa. De skaffar mat åt dem som p g a sin tro inte får del av familjens inkomst. Stöttar de underjordiska församlingarna och bibelskolorna. Många kristna i länder där kristendom är förbjuden eller i alla fall omgärdad av hårda regler hamnar i arbetsläger eller fängelser. De flesta stöts ut och jagas.

”I Sverige tar vi för givet att vi som kristna ska vara respekterade och är ofta noga med att  själva inte sticka ut. En evangelist från Indien besökte kyrkan i väst och återvände med följande kommentar: ”Kyrkan i väst har lyckats omforma en farlig Gud till en trygg Gud. Istället för en Gud som brinner av raseri mot hyckleri, avgudadyrkan och orättvisa, har de en Gud som ser mellan fingrarna på våra fel och brister och bara fortsätter att älska oss på ett avmätt sätt och utan att egentligen bry sig om att ifall vi står upp för honom eller inte.” Den dag vi inser hur omvälvande Evangeliet verkligen är kommer kampen även att komma till oss. Ser du fram emot det?”

Så skriver Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige.

Denna månad står Vietnam i centrum för tidningen. Jag visste inte innan hur svårt det är att vara kristen där. Kristendomen ses som Amerikas religion och kristna betraktas därför som förrädare. Men kyrkan växer trots allt motstånd och alla svårigheter. Lidandet gör kyrkan trovärdig.

Vietnams kristna behöver vår förbön framförallt. Men också det vi kan avstå i pengar. Stöd och hälsningar betyder oerhört för dem.

Read Full Post »

Överallt i världen förföljs, trakasseras och dödas kristna. I många muslimska länder är de kristnas rättigheter inskränkta. Men den alltmer sekulariserade västvärlden blundar. Det är till och med vanligt att man anser att är man så dum så att man blir kristen får man skylla sig själv. Förföljserna visar bara hur ont det är med religion.

Politisk utsatthet ser man annorlunda på. Sin politiska åsikt ska man få respekterad och tillåtas agera för. Ingen tycker att politik borde försvinna för då skulle det bli fred. Att slåss för en politisk åsikt är ”fint”, att kämpa för sin tro är ”fult”.

Men vi har ett uppdrag att värna inte bara politiska kämpar utan även de som förföljs för ras, språk eller tro. Värnar vi inte de kristna i utsatthet utsätter vi oss själva. Den dag vi blir förföljda vilka kommer då att värna oss och vår kultur?

Read Full Post »

Tysklands förbundsordförande prästdottern Angela Merkel har uttalat sig  och sagt att den mest förföljda gruppen i världen är kristna. Hon har fått kritik, ord står mot ord. Olika organisationer har olika statistik att framföra. Så egentligen vet vi inte vad som är sant i denna fråga.

Men om jag inte har fel, så är kristendomen den största religionen i världen. I så fall finns det många att förfölja och därför kan siffrorna bli höga. Räknar man procentuellt kan man naturligtvis komma till ett annat resultat.

Men vi vet ju att kristna minoriteter i länder där en annan religion har övertaget har det svårt. Jag vet ju något om hur kristna har det i Indien. Där beror det helt på vilket parti som för tillfället styr om kristna ska kunna verka eller ej. Kristna i muslimska länder är också ofta kringrända.

Sen kommunismen trängts tillbaka har kristna i de forna ateistiska staterna fått ett uppsving. Men svårigheterna har blivit större i det sekulära Västeuropa. Få blir dödade, men många hindras i sin karriär och blir öppet hånade.

Religionsfrihet får alltför ofta betyda frihet från och inte frihet till.

Jag tror faktiskt att västvärldens kristna i allmänhet är ganska toleranta mot andra livsåskådningar. Man efterfrågar dialog och är öppna för att försöka förstå hur andra tänker. Men det är inte lika självklart att få samma bemötande i retur.

Read Full Post »