Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘sanningssökande’

Det diskuteras här bland annat.

Kristendomen har ett sanningsanspråk. Gud finns. Han steg ner till oss, lät sig födas av en ung kvinna och blev människa. Han förkunnade Guds rike och botade sjuka. Han led, dog och uppstod. Han är uppstigen till himmelen varifrån han ska komma åter på den yttersta dagen.

Detta står och faller kristendomen med. För detta är grunden för vårt hopp. Om Jesus inte var Gud som själv försonade sig med sig själv å våra vägnar är vår tro meningslös. Då har vi inget hopp.

Jesus säger själv att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig, säger han också.

Denna tro lever jag i. Det är min väg. Det utesluter andra trosbekännelser.

Men jag är inte satt att döma som väl är. Jag är fullt medveten om att andra kan tro annorlunda. Jag vet inte hur Gud i slutänden kommer att döma de som inte tagit emot Jesus i sina liv. Det finns varningar om att det finns en risk att gå förlorad. Helvetet finns.

Men jag tror inte på att skrämma folk till tro. Det funkar sällan. Inte i alla fall om man har med trosvissa människor att göra, om de så är muslimer, Jehovas Vittnen eller ateister. Dialogen och viljan att förstå leder längre. Ibland är dialogen inte möjlig, speciellt inte här i bloggvärlden.

Men jag kan känna att min milda framtoning gentemot dem som inte är ”frälsta” ibland skapar en lojalitetskonflikt gentemot andra kristna. I regel mer frikyrkligt orienterade. Det gör mig klyven eftersom kristna behöver enas.

Likaså har jag varit i tråkiga diskussioner kring dopfrågan… tungotalet…nattvarden… Det är svårt också att hävda att det finns lika hedervärdiga åsikter i frågan om kvinnliga präster och homoäktenskap. Inget av detta är avgörande för saligheten. Men görs ofta till det.

Det är aldrig bra om kyrkmuren byggs för högt.

Read Full Post »

Tittade in på hemsidan hos den församling som körde mig, ljög om mig, fabricerade ”bevis” och fullkomligt svek mig. Där publicerar de ”Veckans bön” :

Öppna våra ögon för din sanning öppna våra ögon för din vilja. Öppna våra hjärtan för din kärlek öppna våra hjärtan för din glädje. Öppna våra händer för ditt arbete öppna våra händer för varandra.
 
Tänker tillbaka på min barndoms bön som man lärt mig att bedja: ”Gud, gör mig till en god kristen”. God vet jag inte om jag blev, men bekännande kristen blev jag. Under mina studieår började jag be ”Ge oss en väckelse, men börja med mig”. Det var också en en bön man lärt mig. Väckelsen kom i mitt liv. Kanske inte fullt ut i andras, men  dock hos några.
 
Den församling som fastnat i lögn, fastnat i synder man inte gjort upp med, kärlekslöshet man inte kompenserat och bekänt… där prestige, makt och självhävdelse styr… riskerar mycket med en sådan bön.
Den kan leda till att sakerna blir uppenbara. Den kan leda till att folk ser och kräver rättvisa. Den kan leda till att människor söker sanning. Den kan leda till att folk kräver andlig föda och inte bara gräs. Den kan leda till att de kristna blir myndiga och inte längre tiger…
 
Farligt!?

Read Full Post »