Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skapelsen’

Kao har bett mig skriva något om ”Skapelseberättelsen”. Först ska jag säga att de är två. En i 1Mosebok 1. Men sen kommer en till i andra kapitlet.

Det är svårt att datera 1Mosebok. Den har med all säkerhet olika källor och är skriven av olika författare under olika tider. Skapelseberättelserna och berättelsen om syndafallet är poetiska framställningar om hur det blev som det blev. Inga protokoll.

Men det är ändå fascinerande att se att ordningen i skapelsen stämmer. Ingen tror väl att allt skapades på sex dagar. Men detta skedde innan det fanns en tid. Så vad var en dag? Kanske tusen år som det står i Psaltaren. Eller förmodligen mer än så. Gud skapar och han ser att det är gott. Som slutkläm skapar han människan. 26:e versen. Människan ska vara oss lika. Vilka oss? Talar Gud i pluralis majestätis – som kungarna gjorde förr – eller är treenigheten redan här? Gudsvinden, helig Ande nämns ju redan i andra versen.

Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Människan ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud välsignade människorna och befallde att de skulle vara fruktsamma och uppfylla jorden.

Vi är Guds avbild, men märkligast av allt är det att han blir lik oss i Jesus.

Hela Gamla Testamentet syftar fram emot frälsningshistorien. Redan i 1 Mosebok 3 faller de första människorna pladask i diket. Inte heller denna historia är ett protokoll utan en poetisk berättelse om hur vi människor ställer till det för oss. Den som har minsta självkännedom grips av berättelsen och känner in sitt eget krumbuktande inför sanningen. Det är psykologi innan psykologin fanns.

En del hävdar att det är en omöjlighet att förena skapelseberättelserna med vetenskapen. Vetenskapen är ingen exakt sanning, det är hypoteser tills en annan hypotes väger över. Vetenskapen kan ge oss teorier om hur skapelsen gick till. Men aldrig varför. 1Mosebok tar upp just den frågan. Den berättar varför vi blev till. Den kan aldrig hotas av vetenskapen eller hota den.

Jag vet att det i USA finns grupper som talar om ”intelligent design”. Jag är inte inläst på dem och vet därför inte exakt vad de står för. Det är olika saker som sipprar fram. Vissa anser att de är vetenskapsfientliga. Andra gånger låter de inte värre än vad jag gör.

 

En sak till om midsommar. Kristendomen anklagas för att ha stulit hedniska högtider. Det stämmer, man behöll dem och gjorde dom kristna. Midsommardagen är en mycket sen, bara senaste evangelieboken typ, stöld. Förut var Midsommardagen Johannes Döparens dag(han ska ju enligt Lukas varit född sex månader före Jesus) men numera firar vi honom idag(söndag) och Midsommardagen har skapelsen som tema. Så där snöp vi åt oss ännu en folklig högtid! Det gamla fruktbarhetsfirandet.

 

Read Full Post »

Kunde ha tagit foton av min midsommarafton. Besöket hos ett par på förmiddagen. Tjorvet med jobbdatorn och tjänstgöringsrapporter. Inköpen på Ica. Glömde färskpotatis. Hade en gammal,  just en, potatis hemma. Min ensamma sillunch. Vilade middag, men telefonen ringde. Igen.

Helgmålsbön i ett litet skumt kapell som ägs av en Orden. Hela sommaren firas där vesper kl 18 på lördagar. Idag var det fredag men helg i morgon. Temat för midsommarhelgen är ”Skapelsen”.

Hur förvaltar vi vårt arv som ska gå vidare till nästa generation? Det är en väsentlig fråga. Och finns det hopp?

 

Ja, hos Jesus finns det ett hopp.

Read Full Post »