Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘svenska kyrkan’

… får bli en reflektion över hur Svenska kyrkan från och med idag ser ut.

Det är en enorm organisationsförändring som genomförts och nu ska fungera i praktiken. Jag vet inte hur många pastorat(en kyrkoherdes ansvarsområde) som försvunnet. Men det är många som slagits samman. Ekonomiska samfälligheter har upphört. På många håll blir det ”superherdar” som för astronomiska löner ska basa över enorma områden. Det dagliga sköts av arbetsledande komministrar med lägre lön. På några ställen blir det en diakon som arbetsledare. Med ännu lägre lön.

Där jag arbetar blir sju pastorat ett. Med gemensam ekonomi och administration. Jag tror att det kan bli bra när det satt sig. Men det har tagit hårt på enskilda människor som fått flytta på sig. Ibland av nödvändighet, men tyvärr även orättvist. Människor blir över.

Jag tillhör vinnarna. De som läst mellan raderna i min blogg och dessutom minns skolavslutningshändelsen i somras kan ana sig till att jag går inte besegrad ut ur det som hänt. Därmed inte sagt att jag inte ser farhågor i den nya organisationen. En ny arbetsledare är alltid ett oskrivet kort. Det är min uppgift att stödja och försöka få den nya arbetsledaren att få en bra ingång.

 

Read Full Post »

I DN i dag talar Stockholms biskop Eva Brunne och domprost hans Ulfvebrand om hur den nedgående trenden för Svenska Kyrkan ska vändas. Man lovordar olika sätt att locka folk. Pingis och filmkvällar. Temagudstjänster mm.

Det är säkert helt ok. Men jag känner ibland en sån trötthet över att vi ska vara så moderna och så anpassade och ge marknaden vad marknaden vill ha. Vi slår knut på oss för att vara gångbara i tiden. Vi slåss för vårt existensberätigande. Vi försöker konkurrera med underhållningsbranschen, med ”må-bra”företagen och sociala entreprenörer. Samtidigt som vi tonar ner vårt budskap så att folk inte ska bli störda.

När vi egentligen borde se sanningen i vitögat. De flesta människor i Sverige idag tror inte på Gud. De har väldigt liten kunskap om vad kristen tro är. De är inte särskilt intresserade av att veta mer heller. Alltför många är rädda för kristna och kyrkor eftersom de fått snedvriden information från skola och massmedia. Det går ju inte längre att se en film utan att det är en ondskefull präst med.

De betalar självklart 350 kronor för att höra en kändis prata om värdet av positivt tänkande. Men de vill inte komma till kyrkan och gratis få höra samma sak. Det hjälper inte att erbjuda något som någon annan redan gör.

Kyrkans nisch är evangeliet.

Det är det vi kan erbjuda och ingen annan kan ge.

Vi kan tala om den gränslösa nåden, om ovillkorlig kärlek, om ett nytt liv, upprättelse och förlåtelse. Om en Gud som blev människa, led och dog och uppstod för att ge oss ett hopp.

Vi kan göra det i tid och otid. Ibland är det inte populärt. Men det är det enda vi egentligen kan erbjuda.

Read Full Post »

Eftersom inget lockade på TV så stannade jag kvar vid datorn. Jag sökte på olika intressanta bloggämnen… och läste ett antal bloggar. Många ganska ”privata” i bemärkelsen att de inte intresserade andra än närmaste anhöriga. Många galenpannor. Några seriöst reflekterande. Och så dom som har fullkomliga vanföreställningar om kristen tro. Som inte kan skilja på sexsekter och Svenska kyrkan. Som avslöjar sin totala brist på kunskap genom att komma med skämt som inte ens är roliga.

I början av min bloggtid… 2006… tror jag att jag började vandra runt… så trodde jag att det var möjligt att samtala med folk, vederlägga sakfel, visa på en sund kristen tro. Ack vad jag bedrog mig.

Jo, jag har haft många fina samtal med människor som söker, människor i sorg och bekymmer. Många som delat sina erfarenheter med mig. Det har varit meningsfullt. Men de där som inte vill ta och ge, de som är så rädda för Gud att de måste skända honom och alla hans barn, dom har jag tvingats inse att det är ingen idé att kommentera. Det gör mig ledsen.

Varför vågar vi inte låta våra åsikter, erfarenheter och tro mötas i normal samtalston?

Read Full Post »