Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Troy Davis’

Det politiska klimatet var något ansträngd. Den federala myndigheten måste avväga många aspekter för att inte förlora makten. För makten var det som gällde.

En enskild människa fick inte äventyra det stora hela. ”Bättre att en man dör för folket än att hela folket går under.”

Den lilla människan var bara en bricka i spelet. Viktigare var makt och nobelpris och popularitet. Blodstörst var folkets starkaste drag. Bara någon blev straffad – för vad som helst… ”allmänna opinionen” måste få avgöra vilka som ska fördömas och vilka som ska ha tolkningsföreträde.

Tiden har stannat. Påsken år 33 återupprepas.

Read Full Post »

Igår kämpade vi för Troy Davis. Alla skickade protestmail. Alla följde vi utvecklingen. Idag tvingades vi inse att vi inte lyckades rädda honom.

In i det sista bedyrade han sin oskuld. Han bad Gud förlåta dem som skulle genomföra avrättningen.

Men trots alla tveksamheter kring domen, trots miljoner protester från världen. Trots att ivriga dödsstraffanhängare vädjat om omprövning avslog Högsta Domstolen vädjan att ta upp fallet. Detta eftersom president Obama förklarat att han inte var beredd att ta ansvar för en benådning.

Avrättningen uppsköts i fyra timmar. Fyra timmar mellan hopp och förtvivlan. Vilken fruktansvärd tortyr!

Fredsprismottagaren Barak Obama vägrade att rädda livet på en dödsdömd vars dom bit för bit smulats sönder. Till sist fanns inga bindande bevis kvar. Ändå förvägrades han en ny rättegång. I 20 år satt han i dödscell!

Troy Davis själv manade världen att fortsätta kampen mot dödsstraffet. Även om hans räddning var omöjlig så menade han att kampen måste fortgå.

”Ge inte upp även om ni inte lyckas rädda mig!” var hans budskap till världen i natt.

När Storbrittanien avskaffade dödsstraffet på 60-talet var det efter att en begåvningssvag man avrättats för ett mord han inte begått. Det fanns inga riktiga bevis, bara indicier och tyckanden och avsky för en udda person. Inte alls långt efter avrättningen kom nya fakta i dagen. Han kunde inte varit skyldig. De mord han dömts för var bara några i en serie mord en annan person begått.

Troy Davis själv bad att hans öde skulle bli ett argument i kampen mot dödsstraffet.

Det är chockatartat att inse att i media är han redan glömd. Långt ner på webblöpet har några tidningar med nyheten att han är död. De flesta berör det inte alls.

Dog han förgäves?

Nu hänger det på oss om vi vill hedra hans minne med att inte ge upp!

Read Full Post »

Trots en halv miljon protester – plus alla dom som inte kom fram – avrättades Troy Davis i natt. Ett sent försök i domstol sköt upp avrättningen några timmar men strax efter fem i morse förklarades han död.

USA har fått en rejäl törn som rättsstat.

Men kampen mot dödsstraffet tar inte slut här.

Read Full Post »

Mer än 65 000 protester från USA… minst 11.500 från Sverige… resten har jag inte sett några siffror för. Så vad gör man på delstatsmyndigheten? Jo, man stänger för inkommande mail till prostest- och klagoinstansen!!!!!

Men det finns ännu en väg för dig som inte hunnit ge din protest!

Rädda Troy Davis!

Read Full Post »

I natt kl 01.00 (svensk tid) kommer Troy Davis att avrättas med giftspruta. Mycket tyder på att han är oskyldig. Han har suttit i dödscellen i 20 år dömd för ett polismord som det inte finns någon som helst teknisk bevisning för att han utfört. Av de nio vittnena mot honom har sju backat när de fått tid att tänka efter. Av de två som kvarstår misstänks den ene vara den verklige mördaren, vilket aldrig prövats inför rätta.

Trots att avrättningen uppskjutits flera gånger har Davis inte beviljats ny rättegång. Man väljer att bortse från de tillbakadragna vittnesmålen, bristen på teknisk bevisning…

Amnesty har dragit igång en världsomfattande kampanj under dessa sista timmar för att skapa en världopinion. Kanske kan en storm av protester rädda Troy Davis. Men även om inte det lyckas blir det en tydlig markering som kommer att göra det svårare att döma till döden på svaga indicier. Världens protester och världens ögon är inte obetydliga.

Du som vill protestera ikväll kan via denna länk skicka ett färdigformulerat mail till den instans som kan stoppa avrättningen. Du behöver bara fylla i namn o s v. Du behöver alltså inte ens kunna engelska, om du litar på att jag säger att det som står där kan alla som vill att rätt och rättfärdighet ska ha en chans skriva under på. Inte ens om man är anhängare av dödstraff bör man dra sig för att protestera. Många amerikanska dödsstraffanhängare protesterar också. För inte ens de vill att någon ska kunna avrättas om det råder minsta tvivel om skuld.

( Firstname = förnamn
surname= efternamn
email = -epostadress
Om du är under 18 kryssar du för ”yes”, annars för ”no”.

Klicka på ”submit”)

 

 

Read Full Post »