Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘yrke’

Sen fem månader är jag sjukskriven. Arbetet blev för tungt. Jag klarade inte att möta människor jag inte hade mandat att hjälpa.

Många människor tror att kyrkan har oändliga tillgångar att dela ut. Så är det inte. Det mesta av tillgångarna är bundna i fastigheter. Och kyrkor är inte lättsålda. Och får i många fall inte säljas eller förfalla. Ju färre medlemmar ju färre sociala projekt. Medlemmarnas pengar går idag till stor del till underhåll av kyrkor.

Jag har tjänat kyrkan i snart 40 år. Jag var mycket ung när jag avlade mina löften. Studerade sen vidare. Födde barn. Men var kyrkan trogen.

Jag har gjort fel ibland. Misslyckats. Felbedömt. Men i det stora hela fått det att funka. Trots besvärliga kyrkoherdar och konstiga arbetslag har aldrig arbetsuppgifterna blivit övermäktiga förrän nu. Jag har tagit min mats ur skolan några gånger p g a konflikter med ledningen. Men aldrig p g a arbetet.

Nu är jag vilsen. För jag vet att jag kan. Min utbildning är bättre än de flestas. Jag vet hur man möter skadade människor. Jag har gedigen själavårdutbildning. Jag kan predika. Kan undervisa. Fortbilda frivilliga. Men verkar inte behövas.

Read Full Post »