Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘religionsfrihet’

 

En moské vandaliseras. Judar blir utsatta för hat. Kristna jagas med fördomar.

De som gör sådant är sällan andra religioners företrädare. I vårt land är det enbart ateister som vill inskränka religionsfriheten. Det har jag skrivit om förut. Scrolla gärna.

Ute i världen är kristna den största gruppen som förföljs. I regel i muslimska länder. Men också där religion är förbjuden.

En del tycks tro att lösningen är förbud mot religion. Det har man prövat på sina håll. Det gick inte särskilt bra och man tvingades likvidiera en mängd människor för att uppehålla denna doktrin.

Vägen kan aldrig vara en annan än religionsfrihet. Både från och till.

Och rätten att undervisa, predika och missionera måste få finnas.

Read Full Post »

Några av fundamenten i en demokrati är åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Alla har rätt att tala för sin sak. Men tyvärr så inskränks dessa friheter ibland. Det är inte alltid riskfritt att uttrycka sin åsikt eller avslöja felaktigheter. Friheten kränks med repressalier mot dem som sagt för mycket. Det vet vi alla. Så går det till på arbetsplatser, i partier, familjer och i media.

Men om nu röster höjs för att inskränka religionsfriheten är demokratin i fara. Ett första steg mot en totalitär stat som vet vad medborgarna behöver.

Det finns skadliga sekter som behöver granskas. Islam är inte alltid gullig. I alla sammanhang där övertygelse förväntas finns också risker. Men tror man verkligen att förbud mot religion skulle göra samhället bättre?

Det forna Sovjetunionen hade i praktiken religionsförbud. Officiellt fick vissa samfund finnas, men deras verksamhet var hårt reglerad. Ingen kan väl idag säga att det var ett bättre samhälle än vårt?

Kina har också hårda krav på olika samfund. Är deras samhälle bättre än vårt?

Bara diktaturer har religionsförbud. Och i samma linje likriktning av politiken. Får människor inte fritt utöva sin tro får de snart inte heller ha politiska övertygelser som strider mot det statsbärande partiet.

Men om och om igen får vi se hur det kristna budskapet om alla människors lika värde, om förlåtelse och nystart, om hopp och förtröstan blir farligt i vissa kretsar. Ett evangelium om att få leva trots sina brister. En lära som säger att du inte behöver förtjäna, du är älskad utan förtjänst. Det är där man sparkar. Det är ett evangelium man räds för. För det tar makten ifrån de högljudda.

Den kristna världen är inte bättre/mer moraliska än andra. Kristna har samma störningar, sår och erfarenheter, personligheter mm som icke-kristna. Därför är kristna sammanhang inte bättre än andra. Men det blir mer uppenbart när ondskan avslöjas inom kyrkorna.

Skillnaden är att inför Gud finns alltid en väg tillbaka.

Read Full Post »

Tysklands förbundsordförande prästdottern Angela Merkel har uttalat sig  och sagt att den mest förföljda gruppen i världen är kristna. Hon har fått kritik, ord står mot ord. Olika organisationer har olika statistik att framföra. Så egentligen vet vi inte vad som är sant i denna fråga.

Men om jag inte har fel, så är kristendomen den största religionen i världen. I så fall finns det många att förfölja och därför kan siffrorna bli höga. Räknar man procentuellt kan man naturligtvis komma till ett annat resultat.

Men vi vet ju att kristna minoriteter i länder där en annan religion har övertaget har det svårt. Jag vet ju något om hur kristna har det i Indien. Där beror det helt på vilket parti som för tillfället styr om kristna ska kunna verka eller ej. Kristna i muslimska länder är också ofta kringrända.

Sen kommunismen trängts tillbaka har kristna i de forna ateistiska staterna fått ett uppsving. Men svårigheterna har blivit större i det sekulära Västeuropa. Få blir dödade, men många hindras i sin karriär och blir öppet hånade.

Religionsfrihet får alltför ofta betyda frihet från och inte frihet till.

Jag tror faktiskt att västvärldens kristna i allmänhet är ganska toleranta mot andra livsåskådningar. Man efterfrågar dialog och är öppna för att försöka förstå hur andra tänker. Men det är inte lika självklart att få samma bemötande i retur.

Read Full Post »

”Friheten att utöva sin religion gäller inom de ramar som den sekulära staten fastställer.”

Så uttrycker sig Christer Sturmark i en debattartikel.

Så vet vi då vad religionsfriheten är värd i de så kallade ”humanisternas” samhälle.

Read Full Post »

I Dagens Nyheter har professorn Marie Denkert, författaren P C Jersild, teol.dr och prästen Annika Borg samt kulturredaktören Leif Zern gett varsitt inlägg i frågan om det finns en ”religionsboom”.

Man diskuterar faran med och nyttan av religionens påverkan på samhället. Får religionen påverka politiken?

Debattörerna munhuggs, men någon verklig front ser man inte. Samtliga tycks vara överens om att religion inte ska få påverka lagstiftning och politik.

Lycka till!

Varje människa har sina värderingar, sin livssyn, sin livsåskådning. Det påverkar alla ställningstaganden. Även politiska. Det finns inga värdeneutrala åsikter. Inte ens ateisten är värdeneutral.

Om man efterfrågar ett sekulärt samhälle av den typ där inga religiösa värderingar får ha inflytande har man börjat efterfråga ett icke-demokratiskt religionsfientligt samhälle typ forna Sovjet eller nuvarande Kina. I ett sådant samhälle kan inga religiösa människor tillåtas ha plats i politiska församlingar. Detta eftersom varje människa alltid styrs av sina värderingar.

Det man borde efterfråga är ett sekulärt samhälle i betydelsen att samhället inte gynnar en livsåskådning före en annan. Ett samhälle där religionsfrihet är frihet till religion likaväl som från religion. Men där varje människa är fri att ha sin tro, få uttrycka den och arbeta för den. Där den enes livsval inte behöver bli ett tvång på någon annan.

Det är frestande att vilja begränsa vissa gruppers möjligheter… såväl religiösa som politiska. Det vore så mycket enklare i samhället om extremister inte fanns. Men så fort vi börjar anse oss ha rätt att avgöra vilka åsikter och värderingar som kan tillåtas har vi tagit det första steget mot en totalitär stat. Något även en demokrati kan bli – USA på 50-talet är bara ett exempel.

När man har rätt åsikt är det så lätt att bli odemokratisk.

Read Full Post »